+420 775 287 100
Financování


Platby za koupi bytové jednotky a k ní náležícímu podílu na společných prostorách bytového domu a podílu na pozemku budou probíhat následujícím způsobem:

1) Rezervační poplatek 150 000,- Kč, splatný do 10ti dnů od podpisu rezervační smlouvy.

2) 20 % z kupní ceny nemovitosti vč. započtení rezervačního poplatku, splatných do 21 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy budoucí kupní.

3) 15 % z kupní ceny, splatných do 30 kalendářních dnů po provedení zápisu bytové jednotky na katastru jako rozestavěné stavby.

4) 65 % z kupní ceny, splatných do 30 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.

Všechny platby kupní ceny jsou/budou hrazeny na vázaný projektový účet vedený u Raiffeisenbank a.s., která se podílí na financování tohoto projektu, a zhotoviteli jsou finanční prostředky uvolněny po dokončení, kolaudaci a předání bytových jednotek.
Prodej zajišťuje společnost Topproperties, pan Josef Mičuda, tel. 777 125 145. Jahodnice BD A1
BEJA-Invest s.r.o.

 • Jahodnice BD A1
  Balbínova 223/5, 120 00 Praha 2
 • Jahodnice BD A1
  +420 775 287 100
 • Jahodnice BD A1
  +420 732 350 235
 • Jahodnice BD A1
  info@beja-invest.cz
 • IČO: 291 60 537, DIČ: CZ 291 60 537